กรม สบส. เปิดการประชุมและมอบนโยบายด้านพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)