ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบผู้ดำเนินการ ครั้งที่ 1/2560