กรม สบส. แนะรับปีใหม่ด้วยการรับประทานผัก ผลไม้ ต้านมะเร็งร่วมกับการยึดหลักสุขบัญญัติทำให้ร่างกายแข็งแรง